jan 24

Ledningsrätt

Vi arbetar tillsammans med Lantmäteriet för att genomföra en lantmäteriförrättning för ledningsrätt för vårt nät.

jun 19

Nyhetsbrev

 

Nyhetsbrev om GDPR, problemhantering och fakturapåminnelser

Se under rubrik ”Mer info” och ”Problem?”

 

Trevlig Midsommar !!

 

Styrelsen

maj 25

Problem efter grävning ?

Är det någon som har något kvarstående problem efter grävning ?

I så fall kontakta Anders Andersson  eller Krister Ingemarsson

 

Projektgruppen

maj 05

Information från årsmötet

Torsdag 3 maj hade vi årsmöte och information från föreningen.

Vi visade en sammanfattning av viktiga händelser sedan starten 2013.
Kalkyler för byanätsavgiften, projektet och medlemsavgiften visades.
Medlemsavgiften sänks från 250 till 160 kronor för 2018.
Byanätsavgiften för 2018 är oförändrad 70 kronor per anslutning och månad.
För projektkalkylen har vi inte än alla kostnader och vet inte heller hur mycket vi får i bidrag från Länsstyrelsen. Den grova kalkylen visar att insatsen på 20 000 kommer att vara tillräcklig och om det går så bra som vi nu tror så kan det också bli ett överskott.

Hela bildspelet med information finns under ”Mer info”

Styrelsen

apr 23

Årsmöte 3 maj

 

Årsmötet är i Bygdegården 3 maj kl 19:00

 

Program

Dagordning

 

Välkomna !

 

mar 15

Återaktivera anslutning

Detta brev handlar om hur ni återaktiverar en anslutning och har skickats till de medlemmar som bett oss avaktivera en anslutning.

Återaktivera anslutning

jan 16

Byanätsavgiften

Avgiften ska enligt fastighetsanslutningsavtalet täcka föreningens kostnader för support/underhåll, värdeminskning, administration, försäkring mm och fastställs fortlöpande av styrelsen.
Vi har på årsmöten sagt att vi uppskattar avgiften till 100-200 kronor inkl moms.
Under hösten har vi gjort en första beräkning av kostnaderna till 56 kronor + moms och det gäller tills vidare.
Styrelsen

Dec 16

Nyhetsbrev december

Nyhetsbrevet

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !!

sep 20

Fakturering av byanätsavgiften

I anslutningsavtalet ingår en byanätsavgift som fastställs fortlöpande av styrelsen och faktureras kvartalsvis i förskott. För 2017 och tills vidare är avgiften 70 kronor inkl moms per månad och anslutning.

Om du har en anslutning som av någon anledning inte ska användas kan vi stänga den tills vidare och då betalas ingen avgift. Du meddelar föreningen när den ska aktiveras. Denna stängning/aktivering kan inte tillämpas för säsongsanvändning.

Vi kommer att fakturera första gången under oktober och den fakturan avser kvartal 4. Därefter kommer avgiften att faktureras i förskott och nästa faktura kommer i slutet av november och avser kvartal 1.

Fakturorna kommer som vanligt via mail till er som lämnat en mailadress och med posten till er andra.

Meddela oss om du inte vill använda mail så tar vi bort din mailadress och skickar såväl fakturor som andra brev med posten.

sep 20

Fakturering av anslutningsavgifter

I anslutningsavtalet ingår en anslutningsavgift som är 1 900 kronor inkl moms för att täcka kostnaden för att gå igenom väggen och installera i huset t o m bostadsswitchen där föreningens ansvar slutar. Annan avgift gäller för extraanslutningar och lägenheter.

Vi kommer att fakturera i omgångar under slutet av september och under oktober.

Kostnaden för installation av fiber i huset kan ge möjlighet till RUT-avdrag för 50% av arbetskostnaden.

För att få RUT-avdrag har Skatteverket dessa villkor

  • Gäller privatpersoner (ej företag)
  • Bosatt i Sverige
  • Helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförts. Gäller även fritidshus.
  • Ej dödsbo (Jo, om arbetet är utfört före dödsfallet)

Medlemmen är mot föreningen ansvarig för anslutningsavtalet och alla betalningar. Föreningen fakturerar alltså ingen annan t ex någon som bor där eller företag som har verksamhet där.

Fakturorna kommer som vanligt via mail till er som lämnat en mailadress och med posten till er andra.

Meddela oss om du inte vill använda mail så tar vi bort din mailadress och skickar såväl fakturor som andra brev med posten.

Tidigare inlägg «